Rambler's Top100

 

Питання теорії руху легкового автомобіля

Теоретичний аналіз експлуатаційних властивостей допомагає з'ясувати граничні можливості автомобіля й реалізувати в дорожніх умовах конструктивні особливості конкретної моделі автомобіля

До основних експлуатаційним властивостям, що характеризують "поведінка" легкового автомобіля на дорозі, ставляться:
динамічність, паливна економічність, стійкість, керованість, прохідність і плавність ходу

У теорії автомобіля його експлуатаційні властивості розглядають изолированно одне від іншого. У дійсності всі вони тісно взаємозалежні. Так, швидкість автомобіля на поворотах може бути обмежена не динамічністю, а керованістю й стійкістю, а на нерівних дорогах плавністю ходу

Динамічність - властивість автомобіля рухатися з максимально можливою середньою швидкістю, що характеризується максимальною швидкістю руху, інтенсивністю розгону до заданої швидкості й інтенсивністю гальмування

Динамічність автомобіля залежить насамперед від його тягових і гальмівних властивостей

Автомобіль рухається в результаті впливу на нього різних сил (мал. 1), які розділяються на сили, що рухають автомобіль, і сили, що виявляють опір його руху. Основною рушійною силою є сила тяги, прикладена до ведучих коліс. Сила тяги виникає в результаті взаємодії ведучих коліс (навантажених крутним моментом, переданим від двигуна) з дорогою. Від величини тягового зусилля на колесах залежить подолання сил опору руху, швидкість розгону, або, як говорять, приемистость автомобіля

Сила тяги в основному визначається швидкісною характеристикою двигуна, а також передатним відношенням і КПД трансмісії. Швидкісні характеристики двигуна характеризуються зміною потужності й крутного моменту, що розвиваються двигуном, залежно від частоти обертання колінчатого вала

У режимі максимального крутного моменту двигун розбудовує найбільшу тягу, необхідну для подолання більших опорів руху й забезпечення високих прискорень при розгоні, а в режимі максимальної потужності до руху автомобіля

Сили, що діють на автомобіль при русі: Ри - інерційна, Риб - бічна інерційна, Рбс - опору бічному ковзанню, Ррд - реакції дороги на опору колеса, Рт - тяги на ведучих колесах, Рв - опору повітря, Рд - опору коченню

Рис. 1. Сили, що діють на автомобіль при русі:

Ри - інерційна, Риб - бічна інерційна, Рбс - опору бічному ковзанню, Ррд - реакції дороги на опору колеса, Рт - тяги на ведучих колесах, Рв - опору повітря, Рд - опору коченню

Експлуатаційна частота обертання колінчатого вала двигуна повинна перебувати в діапазоні між максимумами крутного моменту й потужності. У цьому випадку забезпечується мінімальна питома витрата палива при високих динамічних показниках автомобіля

Більшу допомогу водієві для вибору найбільш оптимального режиму руху в конкретних дорожніх умовах виявляють тахометр, який контролює режим роботи двигуна, і эконометр, що вказує величину розрідження у впускному трубопроводі

До сил опору руху автомобіля відносять силу тертя в трансмісії, силу опору коченню Рд і силу опору повітрю Рв.

Втрати в трансмісії, затрачувані на подолання тертя в зачепленнях зубчастих коліс коробки передач і головної передачі, у карданних шарнірах, підшипниках і сальниках, характеризують КПД трансмісії. Ця величина в процесі експлуатації автомобіля з урахуванням приробляння деталей змінюється й для легкових автомобілів становить 0,90...0,97.

Отже, величина потужності й крутного моменту, подводимая до ведучих коліс, буде менше величин, одержуваних безпосередньо від двигуна, на величину втрат у трансмісії, т. е.

NT = Ne - NTP,

де NtвТягова потужність, подводимая до ведучих коліс, Ne- ефективна потужність двигуна, NTP - потужність, необхідна для подолання сил втрансмиссии.

Сила тяги Рт як основна сила, що рухає автомобіль, повинна бути достатньої для рушання автомобіля з місця, підтримки необхідної швидкості й додання необхідного прискорення. Сила тяги регламентується граничним значенням коефіцієнта зчеплення шин з дорогою, який характеризує відносну миттєву нерухомість крапки контакту шини й дороги, тобто надлишкова сила тяги, реалізована крутним моментом двигуна, приводить до буксування коліс відносно дорогі. Найбільш часте буксування спостерігається при різкім рушанні автомобіля з місця й при русі по слизькій дорозі

наступна сторінка =>

Rambler's Top100